Sản phẩm hợp tác giữa Seventeen Production và Nón bảo hiểm Chí Thành.
Đơn vị sản xuất: Seventeen Production
Đạo Diễn: Huỳnh Lập Lờ
Quản lý sản xuất: Hồng Tú
Quay phim: Nhật Kid
Diễn viên: Huỳnh Lập – Khả Như – Lê Nhân
Nhiếp ảnh: Bee Phan
Phụ quay: Lins
Hậu Cần: Hữu Thiên – Thọ Mèo

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *