Có những lí do dở khóc, dở cười khi người tiêu dùng luôn luôn ưu tiên các mặt hàng mũ bảo hiểm kém chất lượng bởi những lí do rất đáng thuyết phục.

👉 Mũ có giá thành rẻ, nhiều mẫu mã đẹp, giúp cho khách hàng có muôn vàn lựa chọn khác nhau.

👉 Các dòng mũ đó đội thoáng và tạo cảm giác thoải mái – đội mà như không đội.

👉 Bạn không hề gặp khó khăn để tìm được các địa điểm bán các dòng mũ bảo hiểm kém chất lượng đó.Những chiếc mũ bảo hiểm hàng kém chất lượng, bán đầy rẫy ở khắp các nẻo đường.

Những chiếc mũ ấy không hề có bất kỳ chứng nhận hợp quy nào, không hề có kiểm định về chất lượng ở bất kì đơn vị do lường chất lượng nào. Trong khi các đơn vị kinh doanh các dòng mũ bảo hiểm chất lượng, uy tín thì lại gặp khó khăn trong việc tiếp cận người tiêu dùng.

🔥 𝕍𝕒̣̂𝕪, 𝕔𝕠́ 𝕡𝕙𝕒̉𝕚 𝕕𝕠 𝕟𝕘𝕦̛𝕠̛̀𝕚 𝕕𝕒̂𝕟 𝕔𝕙𝕦̛𝕒 𝕙𝕚𝕖̂̉𝕦 𝕓𝕚𝕖̂́𝕥 đ𝕦̛𝕠̛̣𝕔 𝕧𝕖̂̀ 𝕞𝕦̃ 𝕓𝕒̉𝕠 𝕙𝕚𝕖̂̉𝕞 𝕔𝕙𝕒̂́𝕥 𝕝𝕦̛𝕠̛̣𝕟𝕘?

🔥 ℍ𝕒𝕪 𝕝𝕒̀ 𝕙𝕠̣ 𝕜𝕙𝕠̂𝕟𝕘 𝕕𝕒́𝕞 𝕓𝕠̉ 𝕥𝕚𝕖̂̀𝕟 𝕣𝕒 đ𝕖̂̉ 𝕞𝕦𝕒 𝟙 𝕔𝕙𝕚𝕖̂́𝕔 𝕞𝕦̃ 𝕓𝕒̉𝕠 𝕙𝕚𝕖̂̉𝕞 𝕔𝕙𝕒̂́𝕥 𝕝𝕦̛𝕠̛̣𝕟𝕘 𝕧𝕖̂̀ đ𝕖̂̉ 𝕕𝕦̀𝕟𝕘?

🔥 𝕋𝕚𝕖̂́𝕥 𝕜𝕚𝕖̣̂𝕞 𝕓𝕒̆̀𝕟𝕘 𝕧𝕚𝕖̣̂𝕔 𝕞𝕦𝕒 𝟙 𝕔𝕙𝕚𝕖̂́𝕔 𝕞𝕦̃ 𝕓𝕒̉𝕠 𝕙𝕚𝕖̂̉𝕞 𝕕𝕠̛̉𝕞 𝕝𝕚𝕖̣̂𝕦 𝕔𝕠́ đ𝕦́𝕟𝕘 𝕜𝕙𝕠̂𝕟𝕘?

🔥 𝔹𝕒̣𝕟 𝕔𝕠́ 𝕓𝕒𝕠 𝕘𝕚𝕠̛̀ 𝕝𝕦̛𝕠̛̀𝕟𝕘 𝕥𝕣𝕦̛𝕠̛́𝕔 𝕧𝕚𝕖̣̂𝕔 đ𝕠̣̂𝕚 𝟙 𝕔𝕙𝕚𝕖̂́𝕔 𝕞𝕦̃ 𝕓𝕒̉𝕠 𝕙𝕚𝕖̂̉𝕞 𝕔𝕙𝕒̂́𝕥 𝕝𝕦̛𝕠̛̣𝕟𝕘 𝕤𝕖̃ 𝕙𝕒̣𝕟 𝕔𝕙𝕖̂́ đ𝕦̛𝕠̛̣𝕔 𝕥𝕠̂́𝕚 đ𝕒 𝕣𝕦̉𝕚 𝕣𝕠 𝕧𝕖̂̀ 𝕥𝕒𝕚 𝕟𝕒̣𝕟 𝕜𝕙𝕚 𝕥𝕙𝕒𝕞 𝕘𝕚𝕒 𝕘𝕚𝕒𝕠 𝕥𝕙𝕠̂𝕟𝕘?

Hàng năm, có rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra. Trong đó, có tới 50% số vụ nằm trong độ tuổi từ 20-45. Và 1 trong những nguyên nhân dẫn đến các ca chấn thương sọ não nặng, tử vong có liên quan tới chất lượng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn. Nghiên cứu thực hiện tại HCM cho thấy hơn 26% số vụ tại nạn chủ phương tiện bị văng MBH ra đường do không đạt chất lượng, dây đeo không đúng cách nên chiếc MBH không làm đúng chức năng của nó. Nhiều người còn đội MBH CHỈ ĐỂ CHỐNG CHẾ ĐỐI VỚI CẢNH SÁT GIAO THÔNG, hoặc họ chỉ coi trọng mẫu mã, thời trang, tiện lợi…

𝕍𝕒̣̂𝕪 𝕟𝕖̂𝕟 đ𝕖̂̉ 𝕙𝕒̣𝕟 𝕔𝕙𝕖̂́ 𝕞𝕠̣𝕚 𝕣𝕦̉𝕚 𝕣𝕠 𝕔𝕠́ 𝕥𝕙𝕖̂̉ 𝕩𝕒̉𝕪 𝕣𝕒, đ𝕖̂̉ 𝕓𝕒̉𝕠 𝕧𝕖̣̂ 𝕞𝕚̀𝕟𝕙 𝕥𝕣𝕦̛𝕠̛́𝕔 𝕜𝕙𝕚 đ𝕖̂̉ 𝕔𝕒́𝕔 𝕪𝕖̂́𝕦 𝕥𝕠̂́ 𝕜𝕙𝕠̂𝕟𝕘 𝕒𝕟 𝕥𝕠𝕒̀𝕟 𝕜𝕙𝕚 𝕥𝕙𝕒𝕞 𝕘𝕚𝕒 𝕘𝕚𝕒𝕠 𝕥𝕙𝕠̂𝕟𝕘 𝕥𝕒́𝕔 đ𝕠̣̂𝕟𝕘 đ𝕖̂́𝕟 𝕓𝕒̉𝕟 𝕥𝕙𝕒̂𝕟, 𝕥𝕙𝕚̀:

⭐️ Hãy sử dụng một chiếc mũ bảo hiểm chất lượng, hãy lựa chọn hành trang an toàn cho bản khi khi tham gia giao thông

⭐️ Các bậc phụ huynh cần nhận thức rõ nhất vấn đề này, cần làm gương cho lớp trẻ về việc lựa chọn và giáo dục cho giới trẻ về sử dụng và mua chiếc mũ bảo hiểm chất lượng…

Nguồn: Sưu tầm