Tuyển nhân viên trưng bày kênh siêu thị

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhân Viên trưng bày kênh siêu thị (SL: 3 người) -Phụ trách việc kiểm tra, trưng bày & bán hàng cho các hệ thống siêu thị được phân công. -Kiểm tra hàng tồn & lấy...
Read more
Biên tập chitahelmets.com bởi Chita Helmets